Personāla vadība ir tā, kas izvirza cilvēku par galveno un svarīgāko veiksmes faktoru jebkuras uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā. Līdzīgi kā citās nozarēs, arī personāla vadības joma pēdējo gadu laikā ir saskārusies ar vairākiem izaicinājumiem, kas noteikuši virzienu, kur personāla vadība virzās šogad.

Tā, piemēram, prakse rāda, ka organizācijas arvien vairāk koncentrējas uz daudzveidīgas un iekļaujošas darba vietas kultūras izveidi, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Līdztekus tam darba dzīvē arvien aktīvāk ienāk arī mākslīgais intelekts un procesu automatizācija. Lielāku nozīmi iegūst arī talantu vadība un darbinieku iesaiste ar pārliecību, ka laimīgi un apmierināti darbinieki ir daudz produktīvāki un dod lielāku ieguldījumu uzņēmuma vispārējos panākumos.

Darbā tirgū savus izaicinājumus radīs arī darbinieku labsajūtas nodrošināšanas jautājumi, pieaugošā nepieciešamība darbiniekiem organizācijā uzņemties arvien jaunas lomas un pienākumus. Savu nozīmi nezaudēs arī efektīvs komandas darbs, kas nozīmē, ka arvien vairāk uzņēmumu nāksies piedomāt par to, kā definēt un veidot izpratni par katra komandas dalībnieka lomu un nozīmīgumu.

Eksperti uzsver – izmaiņas personāla vadībā notiks un gan šī gada noslēgums, gan nākamais gads būs izaicinājumu pilns, un ar šiem izaicinājumiem nāksies tikt galā gan vadītājiem, gan darbiniekiem.

Bet plašāk par to, kādi būs tālākie izaicinājumi saistībā ar personāla vadību un uz ko mums nāksies fokusēties nākamajā periodā, ikvienam būs iespēja uzzināt biznesa konferencē “PERSONĀLA VADĪBA 2023”, kur uzstāsies savas jomas vadošie eksperti, runājot par nākotnes iespējām, izaicinājumiem un tendencēm darba tirgū.

Konferences galvenie jautājumi:

Konferencē tiks aplūkoti šī brīža aktuālākie jautājumi personāla vadībā, tai skaitā apskatīti jautājumi par personāla vadības digitalizāciju – kā digitālā revolūcija pārveido personāla vadības praksi un kādu ietekmi tas atstāj uz organizācijām un darbiniekiem.

Tāpat tiks apskatītas aktualitātes darba tiesībās, tai skaitā par digitalizācijas regulējumu, līgumiem un noteikumiem, aplūkosim arī labāko praksi un piemērus Eiropā, kā arī pasaulē.

Tiks apskatīti arī jautājumi par labbūtību, to, kā efektīvi risināt konfliktus un veicināt sadarbību starp komandas locekļiem, tādējādi sniegt iespēju gūt labāku izpratni par konfliktu pamatcēloņiem un sniegt zināšanas, lai pārvērstu konfliktus sadarbības iespējās. Konferences dalībnieki uzzinās, kā nodrošināt darbinieku labklājību darba vietā, ietverot tādus jautājumus kā motivācijas uzlabošana, darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšana, pozitīvas darba vides veicināšana un ar darbu saistītā stresa mazināšana. Tāpat tiks aplūkotas attiecības starp darbiniekiem un vadību.

Tāpat konferencē eksperti aplūkos aktualitātes darba tirgū – to, kādi amati tuvākajos gados aizies vēsturē, bet kuri būs jaunie virzieni, kādas būs pieprasītākās prasmes.

Pētīsim arī viltvārža fenomenu un emocionālo vardarbību darba vidē. Tāpat tiks apskatīts tas, kāda ir uzņēmuma kultūra un pētīta tās nozīme personāla vadībā un darba devēja tēla veidošanā.

Norises laiks: 24. augustā no plkst. 12:00–16:00
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators: Egils Zariņš

KONFERENCES PROGRAMMA:

12:00 – 12:05

konferences vadītājs Egils Zariņš – konferences atklāšana un ievadruna

12:05 – 12:25

Eva Selga – Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes priekšsēdētāja

TĒMA: "Personāla vadības digitalizācija – būt gataviem rītdienas tendencēm jau šodien"

Personāla vadības procesu digitalizācija kļūst par arvien aktuālāku tematu – arvien vairāk uzņēmēju novērtē digitālo tehnoloģiju lomu cilvēkresursu vadībā. E. Selga sniegs ieskatu par to, kā digitālā revolūcija pārveido personāla vadības praksi un kādu ietekmi tas atstāj uz organizācijām un darbiniekiem. E. Selga aptvers tādas tēmas kā digitālās personālvadības sistēmas, veiktspējas pārvaldības rīki un digitālās mācību un attīstības platformas u.tml.

12:30 – 12:50

Irēna Liepiņa​ – Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente

TĒMA: "Darba tiesību transformācija un nākotnes izaicinājumi 2024"

Darba tiesības ir politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko izmaiņu spogulis. Cik tālu ir iespējams regulēt digitalizācijas un citus minētos pārmaiņu procesus darba tiesībās? Kāds ir labākais regulējums: likums, koplīgums, noteikumi vai darba līgums? Kāda ir labākā prakse un piemēri no Eiropas un pasaules? – sīkāk prezentācijā “Darba tiesību izaicinājumi 2024”.

12:55 – 13:20

Aldis Zauls​ – “WIN partners” mācību vadītājs, konsultants

TĒMA: "Āmurs ar kuru cenšamies zāģēt, jeb 1:1 sarunu pielietošanas kļūdu jūra"

Reti kurš vadītājs ir vairs jāpārliecina par to, ka nepieciešamas 1:1 sarunas ar darbinieku. Tāpēc tagad laiks ķerties klāt detaļām, dēļ kurām 1:1 sarunas nenes vēlamo rezultātu. Pieredzētās kļūdas organizējot, vadot un veidojot saturu vadītāju un darbinieku 1:1 sarunām. Plašāk par to konferencē pastāstīs A. Zauls.

13:25 – 13:45

Laila Snidzāne – “MetaCoach” mācību centra vadītāja un trenere

TĒMA: “Izmaiņas darba tirgū – top 10 pieprasītākās prasmes darba ņēmējiem”

Šobrīd daudz runā par gaidāmām darba tirgus izmaiņām – vairākas profesijas un amati tuvākajos gados aizies vēsturē, vairāki jauni virzieni parādās jau šobrīd. Mums, gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem ir jāpielāgojas, apgūstot un pilnveidojot nepieciešamās kompetences. Kādas ir 2023.gada atpaujā noteiktās Top 10 pieprasītākās prasmes?

cup2

KAFIJAS PAUZE

14:00 – 14:20

Anita Rošāne – Mg.psych., Mg.publ.relat, Personāla Vadītāju kluba vadītāja

TĒMA: "No konflikta līdz sadarbībai – tikai viens solis"

Personāla vadībā nereti vien rodas arī konflikti, tāpēc Personāla Vadītāju kluba vadītāja A. Rošāne konferencē sniegs ieskatu konfliktu risināšanai darba vietā. A. Rošāne izpētīs dažāda veida konfliktus, kas var rasties darba vietā, piemēram, personības sadursmes, nesaskaņas un konfliktus, kas saistīti ar darba uzdevumiem, grafikiem un resursiem. A. Rošāne piedāvās praktiskus paņēmienus un instrumentus kā efektīvi risināt konfliktus un veicināt sadarbību starp komandas locekļiem, tādējādi sniegt iespēju gūt labāku izpratni par konfliktu pamatcēloņiem un sniegt zināšanas, lai pārvērstu konfliktus sadarbības iespējās.

14:25 – 14:45

Sarmīte Vilsone – airBaltic vadītāja operatīvās personālvadības un servisa jautājumos

TĒMA: “Darbinieku labbūtība. airBaltic ceļš.”

Darbinieku labbūtība ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem personālvadībā. airBaltic vadītāja operatīvās personālvadības un servisa jautājumos S. Vilsone konferencē dalīsies, kā nodrošināt darbinieku labbūtību darba vietā, kas veido darbinieku labbūtību, kā arī sniegs praktiskus piemērus par airBaltic aktivitātēm un iniciatīvām darbinieku labbūtības veicināšanā. Lielākais fokuss – šogad ieviestā Benefits by choice programma – mērķi, principi, ceļš uz to, pirmie iespaidi un darbinieku vērtējums.

14:50 – 15:10

Lāsma Poļikeviča – Personības izaugsmes koučs, idärto | Holistic Center līdzdibinātāja

TĒMA: "Viltvārža fenomens veiksmīgu darbinieku vidū"

Dažādās pētījumu izlasēs 9% līdz pat 82% cilvēku sastopas ar izjūtām, ka viņi nav pelnījuši savus sasniegumus un ir viltvārži jeb piedzīvo viltvārža fenomenu, lai gan patiesībā tam nav pamata. Izzināsim, kas ir viltvārža izjūtas, kā tās ietekmē darbinieku sniegumu un ko darīt, lai tās pārvarētu.

15:15 – 15:35

Elita Kazaine – Personāla vadības un atlases eksperte, biznesa trenere

TĒMA: "Emocionālā vardarbība darba vidē – kā tā var izpausties un kā to novērst"

Ikviens kaut reizi darba vidē ir saskāries ar situāciju, kad “nevainīgs’’ joks, “nejauši” izteikta piezīme, “īpaša” saskarsme vai “savdabīga” komunikācija rada to “dīvaino sajūtu” pakrūtē, kas signalizē, ka “kaut kas te nav ok”. Pirms prāts spējis izanalizēt, intuīcija jau skaļi kliedz, ka ir pārkāpta robeža, vardarbīgi ir dots trieciens vērtībām. Kas ir emocionālā agresija un psiholoģiski vardarbīgas attiecības? Kā atšķirt neveiklu situāciju, neapdomīgu rīcību no mērķētiem, reputāciju graujošiem un cieņu pazemojošiem uzbrukumiem profesionālajām kompetencēm, personībai un personiskajai labbūtībai?

15:40 – 16:00

Ilmārs Šukjurovs – “EventAgency.lv” komandas vadītājs

TĒMA: "Organizācijas pasākumu stratēģija – personāla motivācijai un lojalitātei"

Uzņēmuma kultūra un tās nozīme personāla vadībā un darba devēja tēla veidošanā. Kā izmantot pasākumus iekšējā un ārējā komunikācijā? Kāpēc pasākumi ir nākotnes komunikācija? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs Ilmārs Šukjurovs, “EventAgency.lv” komandas vadītājs.

Biznesa Konferences ir strauji augošs konferenču organizators, kura rīkotās vispārējās un nozaru konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa Konferences organizējušas vairāk nekā 20 konferences par dažādām biznesa jomām ar vairāk kā 3500 apmeklētāju dalību.

🍒 Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus. Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉 Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.

DALĪBAS MAKSA KONFERENCĒ (t.sk. 21% PVN)

99
  •  

Biznesa konferences
Tālrunis: 24111171
E-pasts: [email protected]

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu pieteikums tika nosūtīts!